Skip to content Skip to footer

Nie ma sprawy ważniejszej niż Polska

Polskie Stronnictwo Ludowe

Łączymy Polaków

Własny kąt

50 tys. zł wkładu własnego dla młodych rodzin, aby mogły wziąć kredyt na zakup swojego pierwszego mieszkania.

Emerytura bez podatku

Emeryci i renciści zapłacili już swoje przez całe swoje życie. Czas na zwolnienie seniorów z podatków i składek.

Dobrowolny ZUS

Każdy przedsiębiorca będzie mógł sam zdecydować, czy chce opłacać składki ZUS, czy z tego rezygnuje.

Dzień Referendalny

Raz do roku na przegłosowanie wszystkich spraw pod którymi podpisze się co najmniej pół miliona Polaków.
Warszawa

#KOALICJAPOLSKA

Opieramy naszą działalność na wartościach ludowych, narodowych i chrześcijańskich. Zawsze występujemy w imię polskiej racji stanu.

Zawsze po stronie polskich rolników
Wspieramy polskich przedsiębiorców
Wspólna Lista Spraw

Aktualności

Skip to content